Program de lucru: Luni – Vineri 8:30-17:30

Рекламна кула за натурален сок от ALLROUND

Рекламна кула за натурален сок от allroad

Имахме задание да направим кула с размери ширина 2,07 м., дължина 2.07 м. и височина 7,00м. Беше необходимо да бъде направена като къща с двускатен покрив. Тази кула беше облечена с винил и послужи за реклама на фирма за натурални сокове.

С помощта на обемно скеле Layher Allround ние успяхме да задоволим искането на клиента и да направим тази кула, която за да предпазим от обръщане от вятър, затежнихме с два бетонови блока. Това беше необходимо поради факта, че конструкцията трябваше да бъде изградена на паркинг за коли и е невъзможно да бъде анкерирана.

Крайният проект покри високите очаквания на клиента ни, което е предпоставка за коректно партньорство в бъдеще.